Disclaimer

Er is uiterste zorgvuldigheid betracht met betrekking tot de informatie die is gepubliceerd op de Stöpler-website. Stöpler biedt echter geen enkele garantie dat dergelijke informatie te allen tijde correct, volledig en actueel is. Wijzigingen en toevoegingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk worden doorgevoerd. Gebruikers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie die erop is gepubliceerd. Stöpler is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken) van de website of de informatie die op de website wordt gepubliceerd - inclusief schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie - of verrichte handelingen op basis van of als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie. De informatie die op de Stöpler-website wordt gepubliceerd, mag niet worden gekopieerd of opgeslagen op een computersysteem (behalve voor persoonlijk gebruik) en / of worden gepubliceerd zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Stöpler.